Wacht niet met hulp zoeken

ADHD raakt veel mensen.
Het is niet iets om je voor te schamen
of om te verbergen.
Niet afwachten
Kinderen met ADHD zijn vaak eenzaam of worden gepest, omdat ze spelletjes verstoren of te wild zijn. Ook hebben ze veel conflicten thuis en met leerkrachten op school. Veel mensen met ADHD lukt het niet een opleiding af te ronden. Ze hebben vaak moeilijkheden met het houden van werk of relaties. Ze komen bij anderen over als onattent en egocentrisch, omdat ze ongepaste opmerkingen maken of (onopzettelijk) afspraken niet nakomen.

Velen hebben faalangst, het gevoel ‘het niet goed te doen’ en ‘het niet voor elkaar te krijgen’, terwijl ze weten dat ze het kunnen. Ook hebben ze grotere kans op verslavingen, verkeersongelukken en lopen ze meer risico in aanraking te komen met criminaliteit. ADHD gaat zelden vanzelf over.

 
Wacht niet met hulp zoeken,
want met behandeling en begeleiding
is aan ADHD veel te doen.
 
 
 
Therapie helpt
De behandeling van ADHD bestaat allereerst uit psycho-educatie. Deze voorlichting over de stoornis helpt inzicht te krijgen in de verschijnselen ervan. Bij kinderen mer ADHD wordt geprobeerd het gedrag bij te sturen door de ouders te leren op een bepaalde manier om te gaan met hun kind  via Parent Management Training(PMT) of groepstherapie. Eventueel gebeurt dit in combinatie met sociale vaardigheidstraining en psychotherapie. De school wordt vaak ook betrokken in de behandeling. De behandeling kan wordengecombineerd met medicijnen.

Volwassenen hebben vaak tevergeefs geprobeerd hun leven aan te passen aan hun hyperactiviteit en concentratieproblemen.Behandeling kan er toe leiden dat de verschijnselen van ADHD verminderen. Samen met de behandelaar onderzoekt de persoon hoe hij of zij eigenschappen als originaliteit, creativiteit en intuïtie beter kan gebruiken, bijvoorbeeld in een nieuwe opleiding of baan.

Begeleiding thuis of door een soort coach kan helpen de dagen te ordenen en het huishouden,werk en relaties te organiseren. De therapie gaat ook in op stress-hantering, ontspanning, verbetering van sociale vaardigheden en het stimuleren van een positief zelfbeeld.

Volwassenen met ADHD en ouders van kinderen met ADHD kunnen verder veel steun en hulp hebben aan contact met lotgenoten.

Medicijnen
Medicijnen kunnen ADHD niet genezen, maar wel de verschijnselen verminderen. Ze moeten meestal jarenlang gebruikt worden. Het meest gebruikte medicijn bij ADHD is methylfenidaat (Ritalin, Concerta). Dit medicijn helpt bij meer dan 70 procent van de kinderen en volwassenen met ADHD de onrust, impulsiviteit en concentratie-problemen
te verminderen. Ook kan het de stemmingswisselingen en agressieve uitbarstingen beperken. Andere veelgebruikte medicijnen bij ADHD zijn antidepressiva en Clonidine.
Informatie en hulp
Als u zich zorgen maakt over uw kind, uzelf of iemand anders in uw omgeving en een aantal van de beschreven verschijnselen herkent, doet u er goed aan hierover met uw huisarts of iemand van bureau Jeugdzorg te praten. Voor het stellen van de diagnose worden kinderen eventueel doorverwezen naar de kinderarts of kinderpsychiater.
Als volwassene kunt u worden doorverwezen naar een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (ggz, of Riagg) bij u in de buurt of een vrijgevestigd psycholoog, psychotherapeut of psychiater.

Adressen Riagg en ggz

 
 
 
Andere nuttige organisaties en adressen zijn:

*   Vereniging Balans, landelijke vereniging voor gedrags-
    en leerproblemen, voor informatie, hulp en advies.
    Tel. 030-2255051(€ 0,25 p/min.) of www.balansdigitaal.nl.

*  Impuls, Patiëntenvereniging voor volwassenen met AD(H)D
    en aanverwante stoornissen. Tel. 030-2255051(€ 0,25 p/min.)
of www.impulsdigitaal.nl.

*  ADHD Stichting, voor informatie over ADHD. Zie www.adhd.nl.

*  Netwerk ADHD bij volwassenen, voor informatie over diagnostiek,
    behandeling en behandelaars. Zie www.adhdbijvolwassenen.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *