ADHD Behandlcentrum

Behandelcentrum ADHD
te Capelle aan den IJssel
Een kind met ADHD…
Veel ouders die er mee geconfronteerd worden hebben moeite
om de juiste plaats voor diagnostiek en behandeling te vinden
of te kiezen. Er zijn wachtlijsten en lang niet altijd beantwoord
de geboden zorg aan de verwachtingen van de ouders.
Met de oprichting van het nieuwe ADHD Behandelcentrum te
Rotterdam proberen zij een brug te slaan tussen patiënt en
hulpverlener met als doel om uitstekende zorg te bieden met
het accent op continuïteit en doelmatigheid.
“Ontplooiing in plaats van ontsporing” is het leidende principe.
De organisatie van het gehele traject vanaf diagnostiek
tot en met behandeling en begeleiding wordt door één behandelteam
gewaarborgd met één verantwoordelijke hoofdbehandelaar. Er wordt
alleen doorverwezen in geval van zeer gecompliceerde problematiek.
Door zorg op maat aan te bieden kunnen ouders met hun kind op één
goed op elkaar ingespeeld team terugvallen.
Een kind met ADHD heeft veel steun uit de omgeving nodig om tot
prestaties te kunnen komen. Tijdige diagnose en behandeling zijn
daarbijerg belangrijk.
Ook de leerkracht moet op de hoogte zijn en actief meewerken.
Een diagnose ADHD en behandeling zijn cruciaal
om deze medewerking te verkrijgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *