Pedagogische Begeleiding

Sommige kinderen en jongeren hebben extra steun nodig in de manier waarop zij de wereld tegemoet treden. Hierbij valt te denken aan kinderen met ADHD, een aanverwant autistische stoornis, NLD, een verstandelijke handicap, Gilles de la Tourette, of bijvoorbeeld nieuwetijdskinderen.
Annemarie van den Brink is zich gaan richten op kinderen met moeilijk verstaanbaar gedrag.
Ze werkt in gezinnen die extra ondersteuning wensen.
Zij merkte dat er veel gezinnen waren
die hulp zochten, vandaar dat zij een
eigen bedrijf is begonnen:
 
    “OPpiePAS, voor pedagogische begeleiding en ondersteuning”
Voor wie
 
Ouders

Voor ouders die een kind hebben dat extra aandacht vraagt. Zodat zij zelf kunnen ontspannen, de zorg even uit handen kunnen geven en weer tot zichzelf kunnen komen. Een andere reden kan zijn dat er door de begeleiding van het ene kind weer voldoende aandacht kan zijn voor de broertjes en zusjesin het gezin.

Kinderen   

Voor kinderen die willen groeien in wie ze zijn. Die naar de aarde zijn gekomen in de wetenschap gehoord, aanvaard en gerespecteerd te worden om wie ze zijn met heel hun wezen. Mijn manier van begeleiden is op basis van wederkerigheid en respect. En natuurlijk niet te vergeten van plezier, spelen en pret.
Pedagogische instellingen
 
Voor Kinderdagverblijven
Omdat iedere leidster wel het gevoel kent van… er is iets met dit kind, maar ik weet niet wat. Ik wou dat er eens iemand met me meekeek”. Soms is er niets aan de hand, en soms is er meer aan de hand.

OPpiePAS verleent ondersteuning aan leidsters en/of kinderen in de groep.Voor bedrijven of organisaties die logeeropvangrealiseren. Deze kunnen Annemarie inhuren als begeleidster.
Voor scholen die extra ondersteuning willen voor een kind in de klas. Deze ondersteuning kan meestal worden ingezet vanuit het rugzakje of een Persoons Gebonden Budget.
Tevens kan OPpiePAS informatieavonden organiseren ten behoeve van ouders, leraren, leidsters, begeleidsters/begeleiders over pedagogischekwesties.
Site Oppiepas Hier vindt U hoe je contact kunt opnemen met Oppiepas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *