Indicatie AWBZ en WMO

Indicatie AWBZ aanvragen

Wie zorg nodig heeft vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), moet hiervoor een indicatie hebben. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) geeft zo’n indicatie af.

CIZ geeft AWBZ-indicatie af

Het CIZ neemt indicatiebesluiten op grond van de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2012. Zorgaanbieders kunnen een indicatieadvies geven voor hun cliënten. Dit advies zet het CIZ na toetsing om in een indicatiebesluit.

Op de website van het CIZ staat hoe u een AWBZ-indicatie aanvraagt en wat er daarna gebeurt. Bij het invullen van de aanvraag kan een organisatie als MEE, een zorginstelling of de huisarts helpen.

Indicatie voor jeugd-ggz

Het Bureau Jeugdzorg (BJZ) neemt indicatiebesluiten voor jeugd-ggz (jeugd-geestelijke gezondheidszorg). Neem hiervoor contact op met het BJZ in uw regio.

Hulp en ondersteuning door de gemeente

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) De Wmo regelt dat mensen die moeite hebben met het huishouden of met bewegen, daarvoor hulp krijgen. Bijvoorbeeld thuiszorg of een rolstoel. Mensen kunnen voorzieningen die onder de Wmo vallen, aanvragen bij hun gemeente.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *