Hoeveel Persoon Gebonden Budget krijgt u in 2013

Vanaf 2015 is de gemeente waarin u woont verantwoordelijk voor alle jeugdzorg, AWBZ-begeleiding en persoonlijke verzorging.

Bovendien krijgen gemeenten daarvoor maar driekwart van het budget wat nu beschikbaar is. Een forse bezuiniging dus. Dit alles kunnen we lezen in het nieuwe regeerakkoord. Of gemeenten straks verplicht zijn ook een persoonsgebonden budget (PGB) aan te bieden is nog onduidelijk.

Tot 2015 blijft begeleiding, kortdurend verblijf en verzorging in de AWBZ. Toch worden er de nodige ingrijpende veranderingen doorgevoerd.

Wat gaat er veranderen? Wijzigingen vanaf 2013:

  • Ook nieuwe mensen die recht hebben op AWBZ-zorg kunnen vanaf 2013 weer een PGB aanvragen, míts zij voldoen aan de 10-uursmaatregel.

    Door de ongunstige manier van tellen zullen alleen mensen die heel veel zorg nodig hebben nog in aanmerking komen voor een PGB. Voor het berekenen van die 10 uur zorg wordt het gemiddelde aan uren van de klasse aan ” begeleiding individueel’ genomen. Een dagdeel ‘Begeleiding groep’ mag maar worden meegeteld als 1 uur. En ‘Kortdurend verblijf’ wordt helemaal niet meegeteld. Hebben meerdere gezinsleden een PGB, dan mogen de uren bij elkaar opgeteld worden.
    Let op: de 10-uursmaatregel geldt niet voor budgethouders die ook een indicatie hebben voor persoonlijke verzorging of verpleging.

  • Voldoet uw kind niet aan bovengenoemde maatregel dan moet de AWBZ-zorg in de vorm van zorg in natura worden geleverd door het zorgkantoor. Het is dan niet mogelijk om zelf een zorgverlener te kiezen.

Wijzigingen vanaf 2014:

  • In 2014 geldt de 10-uursmaatregel voor iedereen met een PGB voor ‘Begeleiding individueel’, ‘Begeleiding groep’ en/of ‘Kortdurend Verblijf’. Dus ook voor bestaande budgethouders die nu al een PGB hebben. Heeft u ook recht op persoonlijke verzorging of verpleging, dan geldt de 10-uursmaatregel niet.

Trekkingsrecht uitgesteld

Eerder was er sprake van dat het trekkingsrecht in 2013 zou worden ingevoerd. Het PGB-budget wordt dan niet meer op de rekening van de budgethouder gestort, maar een instantie gaat het beheren en uw zorgverleners uitbetalen. Deze maatregel is voorlopig uitgesteld.

Harde bezuinigingen

Balans maakt zich grote zorgen over de harde bezuinigingsmaatregelen van het nieuwe kabinet. Nieuwe aanvragers van AWBZ-zorg en – vanaf 2014 – ook bestaande budgethouders zullen de komende jaren door de 10-uursmaatregel veelal afhankelijk blijven van het aanbod van natura-zorg.
Hiervan weten we dat er in de praktijk nog steeds onvoldoende aanbod beschikbaar is. De zorg die er wel is, sluit veelal niet aan bij de zorgvraag van kinderen en ouders uit de Balansdoelgroep. We blijven ons samen met collega-organisaties hard maken voor passende zorg.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *