Met ADHD naar de brugklas

       
Kinderen met ADHD kunnen in de brugklas de hoeveelheid veranderingen vaak niet verwerken. Er is ineens voor elk vak een ander boek, huiswerk noteren en maken, elk uur een ander klaslokaal etc. Zonder hulp wordt het een chaos.
In de laatste groep van de (speciale) basisschool is de leerling met zijn klasgenoten de oudste van de school. Iedereen kent elkaar inmiddels een flink aantal jaren iedereen weet wat men aan elkaar heeft. De musical, het kamp, alles hoorde bij groep 8.
Met de overgang naar het voortgezet onderwijs is alles anders. Alleen op de fiets naar een vreemde school, veel onbekende leerlingen en docenten, ingewikkelde roosters, wisselende klas-lokalen en veel verschillende boeken. De grote lijn is weg, er is geen duidelijkheid meer over de personen die als aanspreekpunt fungeren, de schooltijden zijn onregelmatiger, de structuur van een lesdag is veel ingewikkelder, er zijn soms wel zes of zeven
verschillende docenten en er wordt veel meer gevraagd van plannings- en organisatiecapaciteiten van de leerling (te denken valt aan het meenemen van de juiste boeken en schriften).
De meeste leerlingen hebben snel door welke spullen voor welke vakken nodig zijn. Kinderen met ADHD niet. Zij overzien dat zelf niet en hebben dan ook vaak niet de zaken voor een vak bij zich. Huiswerk noteren en uitvoeren is hetzelfde verhaal. Ze vergeten het op te schrijven en kunnen geen ordening aanbrengen in de te leren en te maken taken. Zonder hulp wordt het een chaos. En dat maakt weer dat er paniek ontstaat, waarbij de één zich door angst in zichzelf terugtrekt, depressief wordt of soms zelfbeschadigend gedrag ontwikkelt. De ander uit het met extreem nonchalant, luidruchtig en onverschillig gedrag. Beide vormen zijn weinig effectief voor het vormgeven van een schoolcarrière
Hoe problemen te ondervangen zijn en enkele good practices lees je in: Supplement ADHD (Word, 165 kb)
 
Boek tieners zit stil op school
Omgaan met ADHD
Rita Bolaer, Marc Derudder
Dit boek biedt vele tientallen bruikbare tips voor het omgaan met ADHD in het algemeen, maar vooral ook voor de omgang met tieners met ADHD. Ouders en leerkrachten die extra investeren in aandacht voor de problemen van deze tieners, zorgen immers voor een aangenamer schoolklimaat, dat beter tegemoet komt aan de mogelijkheden en de beperkingen van deze jonge mensen.
Op deze onderstaande link staat informatie over de Brugklas
Wat betekent een Brugklas en wat kom ik er tegen en wat gebeurd er allemaal. Om Uw kind met ADHD alvast voor te bereiden op de Brugklas is dit een hele mooie site Hoe overleef ik de brugklas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *