Boeken ADHD Pubers

Boeken ADHD Pubers

Pubers met ADHD
Omgaan met pubers is voor ouders een fascinerend
avontuur. De vraag hoe hier zonder kleerscheuren
doorheen te komen houdt velen bezig. Wat als uw
kind dan ook nog eens ADHD heeft.

 

Hieronder vind u informatie boeken die u zeker moet lezen.
Boek
Pubers met ADHD

Veel ouders hebben behoefte aan extra ondersteuning bij de opvoeding van hun zoon of dochter
in de puberteit. Wanneer er ook nog sprake is van ADHD, is de kans extra groot dat er problemen
ontstaan in deze levensfase – ook als de diagnose al eerder is gesteld en er al eerder hulp is gezocht.
Pubers met  ADHD voorziet in deze behoefte: het is een compleet oudertraininsprogramma voor
therapeuten die ouders van ADHD-kinderen begeleiden in de opvoeding.
Ouders krijgen inzicht in de problemen die bij de puberteit horen en het gedrag dat voortvloeit uit
de ADHD-problematiek. Ze leren enerzijds tegemoet te komen aan de wensen van de puber,
anderzijds de regels en grenzen aan te passen aan de mogelijkheden en onmogelijkheden van
hun kind.
Ouders leren niet alleen vaardigheden waarmee ze allerlei praktische opvoedingsproblemen kunnen
oplossen en conflictsituaties kunnen hanteren, ze leren ook om te gaan met emotionele problemen
zoals woede en angst die vaak een praktische zakelijke oplossing in de weg staan.
Auteur: Esther Ten Brink
Ze psychotherapeut-gedragstherapeut en werkzaam op de jeugdafdeling van een Riagg. Zij geeft
al jaren groepsoudertrainingen aan ouders van kinderen met ADHD, evenals individuele en groeps-
behandelingen aan de kinderen zelf
Boek
Pubers van nu
Het boek gaat niet specifiek over adhd-pubers maar over de pubers van nu

Voor iedereen die met pubers werkt en omgaat: zowel professionals in de jeugdhulpverlening en het
onderwijs, als de ouders. Verder biedt dit boek ook vele handvatten voor politie, justitie, vervoersbedrijven,
de middenstand en bedrijven waar pubers stagelopen of vakantiewerk doen.
Hoe herken je de behoeftes van een puber?
Hoe kom je hierover met hem of haar in gesprek?
Hoe kun je je als volwassene werkelijk verbinden met pubers op een manier die hun helpt in hun groei
naar volwassenheid?
Hierover gaat Pubers van nu. Het boek biedt praktische handvatten, tips en wetenswaardigheden, ook
voor contacten met pubers met een niet-westerse achtergrond.Iedereen kan met dit boek direct aan de slag.

Pubergedrag leidt vaak tot vragen en soms ook tot problemen. Veel van dit gedrag is te verklaren uit de
ontwikkelingen die puberhersenen doormaken: tijdens de puberteit is bijvoorbeeld het gebied in de
hersenen dat emoties reguleert nog volop in ontwikkeling. Dit is een van de factoren die de puberteit tot
een heftige periode in het leven kunnen maken.

Voor een evenwichtige ontwikkeling van pubers is het belangrijk dat zij  begeleid en ondersteund
worden door volwassenen. Dit vraagt van volwassenen dat ze zich verdiepen in pubers: hoe denken zij?

Hoe ervaren pubers de wereld om hen heen?
Om deze vragen te kunnen beantwoorden, zullen veel volwassenen bovendien
– in het besef dat puberhersenen anders werken
– hun eigen denk kaders moeten loslaten.
Auteurs Prinsen, Terpstra
Boek
Als volwassen worden een spel is, dan zijn dit de regels
Dit boek gaat over vriendschap, pesten, familie, liegen, spieken, geweld en nog veel meer.
Voor tieners en hun ouders, verzorgers en leerkrachten
Auteur: Chérie Carter-Scott

 

Boek
Pubers Ontwikkeling en problemen
Voor leerkrachten

Pubers worden slecht begrepen. Het valt niet mee om puber te zijn en weinig mensen nemen het voor
pubers op. Pubers hebben geen advocaten. Veel volwassenen zijn namelijk vergeten hoe ingrijpend
de puberteit is geweest.

De puberteit staat dan ook bekend als een moeilijke leeftijdsfase. Het is niet gemakkelijk om met
pubers om te gaan, ze zijn vaak erg lastig en soms is het onmogelijk om met ze te praten. Toch is het
een fascinerende leeftijdsgroep.

In de hulpverlening vallen pubers vaak tussen wal en schip omdat zij te oud zijn voor de kinder-
therapeuten en te jong voor de adolescententherapeuten. Maar ook in het onderwijs, binnen justitie,
de kinderbescherming, de sport, het buurtwerk en de jongerenverenigingen worden pubers gezien als
een moeilijk toegankelijke groep.

Pubers, ontwikkeling en problemen beoogt een bijdrage te leveren aan een beter begrip van de
puberteit en de pubers. Het is daarbij tevens een gids voor het signaleren en oplossen van veel
voorkomende puberproblemen. In dat verband komt ook de achtergrond van problemen als alcohol-
en drugsgebruik, suïcidaliteit, gedragsproblemen, angst en depressie uitvoerig aan bod. In het geval
dat professionele hulp nodig is, geeft het boek advies op welke wijze die hulp het beste kan worden
ingezet.

Willem Heuves is als universitair docent klinische psychologie verbonden aan de Universiteit Leiden.
Hij is tevens zelfstandig gevestigd als psycholoog-psychotherapeut en psychoanalyticus.

Nog een aantal interessante boeken
Pubers & puberbrein

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *