Druk gedrag

Vaststellen ADHD
Druk gedrag
 
Iedereen kan wel eens heel uitgelaten zijn, maar wanneer u of uw kind doorschiet in druk
gedrag, kan er sprake zijn van ADHD.
De afkorting staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In het Nederlands hebben we
dit vertaald met Alle Dagen Heel Druk. Het probleem mag niet worden onderschat.
 De “Handicap” ADHD
 
Een beetje druk is wel gezellig. Dat geldt voor kinderen, dat geldt voor volwassenen.
Gangmakers zijn het, die u er prima bij kunt hebben, maar bij sommige mensen
schiet hun lichaam en hun aandacht alle kanten uit. Ze zijn nauwelijks in staat zich
even op de uitvoering van een opdracht te concentreren. Vaak leidt ADHD tot slechte
school- en werkprestaties en sociale vereenzaming, doodeenvoudig, omdat het zo
moeilijk is om met ADHD-ers om te gaan.
Vroeger dacht men dat het probleem te maken had met een kleine hersenbeschadiging.
Daarom heette ADHD toen nog Minimal Brain Damage.
Overigens toont lang niet iedereen zich even druk. Sommige mensen zijn juist heel stil,
dromerig en gedragen zich erg passief. Dat heet dan Attention Deficit Disorder (ADD).
Maar het ziektebeeld is een broertje van ADHD.
Bovendien hebben mensen met ADHD vaak ook nog andere problemen.Denk aan agressie,
angsten, ernstige stemmingswisselingen en extreem uitdagende of zelfs vijandige
ongehoorzaamheid.

ADHD of niet?
Vaststellen of een kind ADHD heeft of niet, is niet eenvoudig en kost tijd. Het onderscheid
met de normale, bij de leeftijd horende problemen. Bovendien kan het kind zich in contact
met vreemden, zoals een hulpverlener, in eerste instantie rustig en aangepast gedragen.
De situatieis dan zo nieuw en spannend dat het kind geconcentreerd het gesprek kan
volgen en opdrachten kan maken. Ook dat bemoeilijkt het stellen van de diagnose.
Wanneer ADHD niet op jonge leeftijd is herkend, is de diagnose op volwassen leeftijd
eveneens moeilijk.De hyperactiviteit is vaak wat afgenomen. maar er spelen allerlei
andere problemen, zoals relatieproblemen, depressie of angsten, waarvan de oorzaak
na al die jaren moeilijk te achterhalen is.
De diagnose
De diagnose wordt gesteld door een gespecialiseerde arts (psychiater, psycholoog)
op basis van gesprekken met en onderzoek van het kind of de volwassene zelf,
informatie van familieleden en school(rapporten).
Ook bij volwassenen met ADHD wordt voor de diagnose gekeken naar het gedrag als
kind. ADHD ontstaat namelijk vóór het zevende jaar. Verhalen van ouders, broers en
zussen en de partner zijn belangrijk, omdat iemand met ADHD zelf vaak te weinig zicht
heeft op de eigen bijdrage aan de problemen. Ook wordt vaak lichamelijk onderzoek
gedaan om andere oorzaken uit te sluiten.

Ho, tot hier en niet verder

Training in weerbaarheid
 Kind en ouder
 
Als ouders maak je je vaak zorgen. Je wilt dat je kind zich goed voelt, voor zichzelf kan zorgen, zo nodig voor zichzelf opkomt, samen speelt en rekening houd met anderen en zichzelf kan beschermen.We hopen dat onze kinderen voldoende zelfvertrouwen krijgen en de uitdaging van het leven aandurven. Het idee dat het niet goed gaat met onze
kinderen of dat zij gevaar lopen, maakt ons bang. Soms weten we niet goed hoe we daar mee om moeten gaan of wat we moeten doen om hen te beschermen.Met behulp van de cursus kunnen kinderen op een speelse manier grondregels en vaardigheden leren, waardoor ze op zichzelf kunnen vertrouwen en zich sterker en veiliger voelen. Kinderen gaan zichzelf (weer) als waardevol ervaren en leren beter met zichzelf en andere omgaan. Als ouders kunnen wij hen daarbij helpen.

 Ho, tot hier en niet verder. Training weerbaarheid. 
Kind en leerkracht
Als leerkracht komt u ook momenten tegen waarop u zich afvraagt  hoe u met een bepaald kind moet omgaan. Een grote groep kinderen is sociaal en emotioneel niet vaardig.
Soms heeft u één of meerdere kinderen in de klas die extra zorg nodig hebben,omdat ze leer- en/of gedragsstoornissen hebben, zoals PD-NOS, Asperger, NLD, ADHD, enzovoort. Uit ervaring blijkt dat het heel ondersteunend werkt als u uw zorgen kunt uitspreken en delen. Bureau Veerkracht geeft u die ondersteuning en gaat nog een stapje verder.
De methode ‘Ho, tot hier en niet verder … !’

is ontwikkeld door Jooske Kool,bewegingsexpressie therapeut /psychomotorisch therapeut.
Jooske is ook auteur van het gelijknamige boek,
uitgegeven bij ACCO (ISBN 90-334-4558-1):
een handleiding voor een training in sociale weerbaarheid
voor hulpverleners, begeleiders of leerkrachten.
Zij is initiatief neemster van de  Stichting Uit eigen beweging en verzorgt naast de ontwikkeling van de methode, trainingen voor kinderen en hun ouders, het schoolproject,
de opleiding tot trainer en supervisie.
Lees meer op de site van Bureau Veerkracht:

Indicatie AWBZ en WMO

Indicatie AWBZ aanvragen

Wie zorg nodig heeft vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), moet hiervoor een indicatie hebben. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) geeft zo’n indicatie af.

CIZ geeft AWBZ-indicatie af

Het CIZ neemt indicatiebesluiten op grond van de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2012. Zorgaanbieders kunnen een indicatieadvies geven voor hun cliënten. Dit advies zet het CIZ na toetsing om in een indicatiebesluit.

Op de website van het CIZ staat hoe u een AWBZ-indicatie aanvraagt en wat er daarna gebeurt. Bij het invullen van de aanvraag kan een organisatie als MEE, een zorginstelling of de huisarts helpen.

Indicatie voor jeugd-ggz

Het Bureau Jeugdzorg (BJZ) neemt indicatiebesluiten voor jeugd-ggz (jeugd-geestelijke gezondheidszorg). Neem hiervoor contact op met het BJZ in uw regio.

Hulp en ondersteuning door de gemeente

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) De Wmo regelt dat mensen die moeite hebben met het huishouden of met bewegen, daarvoor hulp krijgen. Bijvoorbeeld thuiszorg of een rolstoel. Mensen kunnen voorzieningen die onder de Wmo vallen, aanvragen bij hun gemeente.

ADHD en slaapproblemen

Veel kinderen met ADHD hebben last van slaapstoornissen.
Een van de oorzaken hiervan is mogelijk een verkeerd werkende biologische klok.
Melatonine zou dat kunnen herstellen. Bovendien bevordert een goede nachtrust juist
rustiger gedrag.
Ouders van ADHD-patiëntjes weten uit ervaring hoe moeilijk het kan zijn om hun kind in bed,
en vervolgens in slaap te krijgen. Dit komt doordat deze kinderen meestal moeite hebben
met inslapen. Voor kinderen die Ritalin slikken, een van de meest gebruikte medicatie bij
ADHD, spelen deze problemen vaak nog sterker.
Kinderen met ADHD hebben vaker slaapproblemen omdat hun biologische klok niet alleen
‘verkeerd’ staat, maar ook minder goed werkt. De biologische klok zit in de hersenen, en
scheidt s’avonds het hormoon melatonine af, daardoor word je slaperig. Wie ooit een jetlag
heeft gehad, kent het gevoel dat je hebt als je biologische klok verkeerd staat: het lichaam
moet zich instellen op een nieuw dag- en nachtritme. Bij kinderen met ADHD is de biologische
klok soms een beetje naar achteren gezet. Op het tijdstip dat zo’n kind redelijkerwijs naar
bed moet, heeft het brein dan nog niet genoeg melatonine afgescheiden.
Het kan ook zijn dat de kinderen voor het slapen gaan bijvoorbeeld te druk spelen of cola
drinken, dat hun matras niet lekker ligt, of dat er te veel herrie in huis is. Daarnaast kunnen
zij slaapproblemen hebben vanwege angsten en depressieve gevoelens die geassocieerd
worden met ADHD. Als al deze redenen zijn uitgesloten, is de oorzaak waarschijnlijk de
biologische klok. In dat geval kan er de kinderen melatonine worden toegediend. Vervolgens
wordt bekeken of ze ook echt beter slapen, en of ze zich de volgende dag rustiger gedragen
en zich beter kunnen concentreren.
Onderzoek gebruik Melatonine bij ADHD
Aan het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam en het Ziekenhuis Gelderse Vallei in
Ede hebben psycholoog-onderzoeker Kristiaan van der Heijden (samen met zijn collega’s
professor Boudewijn Gunning en dr. Marcel Smits) een onderzoek gedaan.
In het onderzoek van Van der Heijden, waaraan meer dan honderd ADHD-patiënten tussen
de 6 en de 12 jaar uit Amsterdam en uit de omgeving van Ede deelnamen Na drie weken
melatonine slikken sliepen de kinderen een uur eerder in. Bovendien sliepen ze langer.
Nog belangrijker: hun gedrag overdag verbeterde.
Melatonine

Melatonine is een ‘lichaamseigen’ stof: een stof die ook in het lichaam aangemaakt wordt.
Melatonine speelt bij de mens een belangrijke rol bij de regulering van verschillende biologische
ritmen, zoals het slaap-waakritme. Een verstoorde melatonine balans zou de oorzaak kunnen
zijn van verschillende slaapstoornissen.
Melatonine is geen geregistreerd geneesmiddel en bij de
apotheek is melatonine zonder recept slechts in heel lage
doseringen te verkrijgen.(vanaf de leeftijd van 12jaar)
Ga als ouder van uw kind met ADHD vooral niet zelf
experimenteren, maar overleg en bespreek het eerst
met de arts/ psycholoog die uw kind behandeld!!!!