Gevolgen druk gedrag

folder: Kinderen en druk gedrag
” Ik wil wel stilzitten, maar mijn voeten gaan vanzelf bewegen”  
Elk kind is wel eens druk.Sommige kinderen zijn heel vaak of altijd druk. Zij zijn heel beweeglijk, altijd in de weer, impulsief, snel geprikkeld en snel afgeleid. Ze lijken geen rem te hebben,hebben altijd haast en kunnen moeilijk luisteren. Ze kunnen niet stoppen met druk doen, ook niet als dat van hen verwacht wordt.Bovendien lijkt het of ze niet beseffen wat je zegt of doet.
 
Als ouder vraagt u zich wel eens af of het drukke gedrag van uw kind wel normaal is. Of u gaat twijfelen: waarom is mijn kind zo druk? Doe ik het wel goed? Veel ouders hebben vragen, zoals: Hoe kan ik mijn kind laten luisteren? Hoe moet dat straks als hij naar groep.. gaat? Ik lijk wel een politieagent, hoe houd ik het gezellig thuis?
  
In deze folder vindt u informatie en adviezen voor
het omgaan met drukke
kinderen
van 4 tot ongeveer 12 jaar.

Wat is druk gedrag?

 Ieder kind is anders. Druk gedrag kan zich op verschillende manieren uiten.Druk gedrag verschilt dan ook per kind. Bovendien verschillen ouders in hoe ze het gedrag van hun kind ervaren. De ene ouder vindt eerder iets druk dan de andere.
In het algemeen kan druk gedrag worden onderverdeeld in drie kenmerken: overbeweeglijkheid, impulsiviteit en concentratieproblemen.

Overbeweeglijkheid

Een druk kind is voortdurend aan het bewegen (hyperactief), zoals klimmen, rennen, wiebelen, draaien en friemelen. Daarbij kan het kind ook onhandig zijn,waarbij het snel struikelt, morst, iets omgooit of ongewild dingen kapot maakt.
Een druk kind kan vaak aan één stuk doorpraten.
 

Impulsiviteit

Een druk kind handelt zonder erover na te denken. Het kind reageert meteen, zegt en doet wat in hem of haar opkomt en ziet vaak geen gevaar.Een drukkind heeft moeite met wachten op de beurt en met gedragsregels.
Bij het vertellen van een verhaal kan het kind van de hak op de tak springen.

Concentratieproblemen

Een druk kind is snel afgeleid en heeft moeite om de aandacht op één ding te richten. Opletten als er een opdracht wordt gegeven is ook moeilijk,evenals rustig nadenken. Het kind zal snel wegdromen en wil steeds iets anders.

Oorzaken van druk gedrag

Veel kinderen zijn wel eens een periode druk, bijvoorbeeld rondom hun verjaardag of bij spanningen thuis of op school. Soms kan het ook te maken hebben met de leeftijd of de ontwikkelingsfase van het kind. Wanneer een kind vaak of altijd druk is, heeft dat andere oorzaken.

Oorzaken in het kind

Druk gedrag kan in aanleg aanwezig zijn, bijvoorbeeld bij een temperamentvol kind.
Een andere oorzaak kan zijn een kleine hersenbeschadiging bijvoorbeeld ten gevolge van moeilijkheden tijdens een bevalling of na een ongeluk.

Oorzaken in de omgeving waarin het kind opgroeit

Daarnaast kunnen factoren vanuit de omgeving een belangrijke rol meespelen, zoals spanningen in het gezin of op school. Ook onveiligheid en angst kunnen invloed hebben op het ontstaan van druk gedrag, evenals de manier van opvoeden.
In de praktijk is er vaak sprake van een combinatie van oorzaken.
ADHD: Alle Dagen Heel Druk
Sommige ouders van kinderen vragen zich af of hun kind misschien ADHD heeft.

ADHD staat voor:

Attention (aandacht)
Deficit (tekort)
Hyperactivity (hyperactiviteit)
Disorder (stoornis).
Bij ADHD werken de remmende systemen in de hersenen onvoldoende en hebben de hersenen moeite met het verwerken van informatie. In de praktijk is ADHD een verzamelwoord geworden voor alle kinderen met druk gedrag. Maar bij de meeste kinderen met druk gedrag is er geen sprake van ADHD.
Om er achter te komen of een kind ADHD heeft is een gespecialiseerd onderzoek nodig. Dit onderzoek vindt pas plaats als er een duidelijke aanleiding is. Bijvoorbeeld omdat er problemen zijn op school, omdat een kind thuis niet meer te hanteren is of omdat de ontwikkeling van het kind door zijn drukke gedrag wordt belemmerd.
Als uit onderzoek blijkt dat een kind ADHD heeft, dan kan een aanpak met medicijnen en/of gedragstherapie uitkomst bieden.

Hulp bij ADHD

Waar vind ik hulp bij ADHD
met relevante linken

Medische hulp:

Hiervoor moet je in eerste instantie bij een arts zijn, al is er niet altijd even
 veel deskundigheid bij artsen ten aanzien van ADHD.
De huisarts als eerste, daarna de de kinderpsychiater, of desnoods
 de kinderarts, kinderneuroloog, of kinderneuropsycholoog.
Voor volwassenen is een deskundige volwassenenpsychiater
nu nog de meest aangewezen persoon.
    1. Denk u dat u kind ADHD heeft
      Online Test

ADHD Behandlcentrum

Behandelcentrum ADHD
te Capelle aan den IJssel
Een kind met ADHD…
Veel ouders die er mee geconfronteerd worden hebben moeite
om de juiste plaats voor diagnostiek en behandeling te vinden
of te kiezen. Er zijn wachtlijsten en lang niet altijd beantwoord
de geboden zorg aan de verwachtingen van de ouders.
Met de oprichting van het nieuwe ADHD Behandelcentrum te
Rotterdam proberen zij een brug te slaan tussen patiënt en
hulpverlener met als doel om uitstekende zorg te bieden met
het accent op continuïteit en doelmatigheid.
“Ontplooiing in plaats van ontsporing” is het leidende principe.
De organisatie van het gehele traject vanaf diagnostiek
tot en met behandeling en begeleiding wordt door één behandelteam
gewaarborgd met één verantwoordelijke hoofdbehandelaar. Er wordt
alleen doorverwezen in geval van zeer gecompliceerde problematiek.
Door zorg op maat aan te bieden kunnen ouders met hun kind op één
goed op elkaar ingespeeld team terugvallen.
Een kind met ADHD heeft veel steun uit de omgeving nodig om tot
prestaties te kunnen komen. Tijdige diagnose en behandeling zijn
daarbijerg belangrijk.
Ook de leerkracht moet op de hoogte zijn en actief meewerken.
Een diagnose ADHD en behandeling zijn cruciaal
om deze medewerking te verkrijgen.

ADHD-kinderen gebaat bij getrainde ouders

ADHD-kinderen gebaat bij getrainde ouders

Kinderen met ADHD hebben er baat bij als hun ouders een oudertraining
volgen. Ze worden minder ongehoorzaam,
vertonen minder opstandig gedrag
en hebben minder
driftbuien en angst- en stemmingsklachten. Dat blijkt uit
onderzoek van Barbara van den Hoofdakker waarbij zij 94 kinderen tussen vier en
twaalf jaar met ADHD en gedragsproblemen onderzocht.

Gedrag belonen

Ouders van kinderen met ADHD zijn vaak geneigd negatief gedrag te bestraffen.
Dat wordt in de oudertraining doorbroken. Ouders leren hoe ze het best op ongewenst
gedrag kunnen reageren, maar vooral ook hoe ze positief gedrag van hun kind kunnen
stimuleren.

Minder stress

Naast de verbetering bij het kind, neemt ook de hoeveelheid stress bij de ouders neemt af.
Maar op dit punt biedt oudertraining geen meerwaarde boven de reguliere zorg, want ook
in de groep die alleen reguliere zorg kreeg, nam de stress bij de ouders af.

Andere stoornissen

Wanneer het kind naast ADHD ook andere stoornissen heeft, zoals een gedragsstoornis,
of een angst- of stemmingsstoornis, biedt de oudertraining geen duidelijke meerwaarde.
Oudertraining wordt in Nederland al enige jaren aangeboden, maar de effectiviteit ervan
was in ons land nog nooit onderzocht.

Oudertraining effectief voor kinderen met ADHD
Proefschrift
Op 7 oktober 2009 promoveert Barbara van den Hoofdakker
(Accare UCKJP, manager Inhoudelijke Zaken) op het proefschrift: Gedragstherapeutische
oudertraining voor kinderen met ADHD,
Effectiviteit in de klinische praktijk en voorspellers van behandelresultaat.
Oudertraining effectief voor kinderen met ADHD

Interview spreker Symposium Lianne van der Veen
Opvoeden met het vergrootglas
Advies voor ouders van kinderen met PDD-NOS en/ofADHD

Informatief online programma

Drie op de honderd Nederlandse kinderen worstelen met ADHD. Het informeren van kinderen over hun aandoening is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Karakter, expertisecentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, heeft daarom een online psycho-educatieprogramma ontwikkeld voor kinderen met ADHD van 6 tot 8 jaar:

ADHD voor kids.nl

Visueel prikkelende en stimulerende psycho-educatie
Met ADHD voor kids komt het kind in drie fasen meer te weten over ADHD. Vijf vrolijke dieren leiden het kind in de eerste fase langs educatieve spelletjes en leggen uit wat ADHD precies is. In het tweede deel vertellen bekende en onbekende Nederlanders met ADHD hoe zij deze aandoening ervaren en benadrukken ook positieve aspecten van ADHD. Zo wordt het zelfbeeld van een kind positief beïnvloed. De laatste fase draait om herkenning en acceptatie. In korte tijd leert het kind meer over ADHD en over zichzelf!

Het programma is zeer geschikt als ondersteuning bij de behandeling van ADHD door psychologen, orthopedagogen en remedial teachers. Ook kun

Wegwijzer ADHD Wat nu

ADHD?! Wat nu?
Wanneer er een vermoeden is van ADHD bij uw kind, breekt er voor u als ouders een onzekere periode aan.
In dit boek vindt u praktische en toegankelijke informatie ove het diagnosetraject en wat er verandert wanneer
de diagnose ADHD daadwerkelijk wordt gesteld.
Enkele van de onderwerpen en vragen die aan de orde komen zijn:
Wat is ADHD?
Acceptatie en verwerking.
Hoe vertel ik het mijn kind?
Hoe kan ik mijn kind ondersteunen bij het aanleren van vaardigheden?
Verschillende soorten behandeling.
Wel/geen medicatie.
Hoe gaan we om met ADHD (op school)?
Hoe zit het financieel?
Auteur : Drs. Bernadetee Goede & Drs. Sylvia van ’t hof

Integrale vroeghulp

Ons kind ontwikkelt zich anders. Er klopt iets niet, maar wat?

  • Onze jongste dochter ontwikkelt zich heel anders dan de oudste. Er klopt iets niet, maar wat niet?
  • Mijn buurvrouw zegt dat mijn zoon autistisch is, is dat zo?
  • De peuterspeelzaal vindt dat ons kind ergens anders naar toe moet, omdat hij één-op-één begeleiding nodig heeft. Wat moeten we daarmee?
  • We weten dat ons kind een meervoudige handicap heeft. Hoe gaan we nu verder?

Herkenbare vragen?
U bent bezorgd over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind, maar u weet niet wie u daarbij kan helpen. Of is het minder duidelijk? Zegt uw gevoel dat er iets met uw kind aan de hand is, maar weet u niet precies wat? Wacht niet af en bespreek uw vragen en zorgen met de mensen van Integrale Vroeghulp. Juist als uw kind nog klein is, zijn zij er voor uw kind en voor u.

Er zijn veel verschillende organisaties die ondersteuning bieden aan gezinnen met jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand of gedragsproblemen. Bij Integrale Vroeghulp werken een aantal van deze organisaties (zoals MEE, kinderrevalidatie en kinderdagcentra) samen. Juíst die samenwerking maakt Integrale Vroeghulp zo waardevol. Ieder brengt zijn of haar eigen deskundigheid mee; er wordt van alle kanten naar uw situatie gekeken. U vindt er een luisterend oor en uw vragen worden snel, gericht en doeltreffend beantwoord.

Ga voor meer informatie over de werkwijze naar integralevroeghulp.nl
Het consultatiebureauteam verwijst de ouder/verzorger indien nodig door.

Tips voor leerkrachten door Mirjam Blanken

Website van:

Juf Mirjam Blanken

Afgestudeerd!! – maandag 29 januari 2007

Via haar website wil zij de kennis die bij (aankomende) leerkrachten

aanwezig is vergroten. Kennis van de achtergronden van ADHD

kan een verandering in de houding van leerkrachten tegenover

ADHD-kinderen teweeg brengen. Haar website is bedoeld voor

leerkrachten die zich willen verdiepen in de achtergronden van

ADHD en op zoek zijn naar een bruikbare handleiding voor hun

omgang met deze kinderen.

Maar bovenal hoop zij dat de informatie op deze website uiteindelijk

ten goede zal komen aan kinderen met ADHD in de klas. Zij hoop

dat deze kinderen beter begrepen zullen worden, waardoor het

onderwijs, nog meer dan tot nu toe, ook op hun instructie

behoeften en ondersteuningsbehoeften afgestemd kan worden.

Site: Juf Mirjam over ADHD

Alle informatie van deze site in boekvorm! – vrijdag 8 augustus 2008

Aanpassingen in de klas voor kinderen met ADHD

Een zwakke aandachtsregulatie?
Geef het kind een bank vooraan in de klas (dan zijn er minder afleidende prikkels binnen zijn blikveld).
Zoek geregeld even (oog)contact met de leerling.
Deel een opdracht op in kleine deeltaakjes.
Geef het kind na ieder voltooid deeltaakje even een complimentje.
Stel hiermee korte-termijndoelen die bereikbaar zijn.
Geef het kind extra tijd om iets af te maken.
Geef één opdracht tegelijk.
Leer een kind zichzelf te instrueren tijdens het werk.
Gebruik hierbij ter ondersteuning bijvoorbeeld plaatjes of stickers op de bank.
Geef duidelijke, concrete en korte instructies.
Vraag het kind de instructies te herhalen, om te controleren of alles goed is overgekomen.
Hoge impulsiviteit?
Bereid het kind voor op vrije situaties door afspraken te maken over gewenst gedrag.
Zeg niet alleen wat niet mag, maar vooral hoe het wél moet.
Wees altijd prompt met afwijzing of beloning van gedrag.
Vergeet niet complimentjes te geven als het goed gaat.
Maak goede afspraken over de manier waarop het kind aandacht mag vragen (vinger opsteken bijvoorbeeld).
Spreek duidelijk af welk gedrag gewenst is en wanneer en help het kind de betreffende situatie te herkennen.
Motorische onrust?
Sta geregeld even motorische activiteit toe (even rennen, even uit de bank).
Spreek af wanneer motorische onrust niet gewenst is en wijs het kind op deze afspraak.
Geef vaak even een korte pauze tussen opdrachtjes waarin motorische activiteit wordt toegestaan.
Lage motivatie?
Maak geregeld een aanmoedigende opmerking.
Zoek naar gedrag waarvoor je een compliment kunt geven.
Stel duidelijke, concrete eisen aan de werkhouding.
Probeer niet boos te worden maar leg geregeld uit welk gedrag je graag wilt zien.
Vat af en toe nog even samen wat je van het kind verwacht (tussentijdse instructie).
Zoek contact met het kind en wissel een blik van verstandhouding.
Let op of het kind gefrustreerd of vermoeid raakt; misschien was de opdracht te zwaar of nam de taak teveel tijd in beslag.
Verwoord de emoties van het kind (agressie, angst, verdriet) en geef daarmee erkenning en begrip.
Vertel het kind hoe het kan aangeven dat het zich boos of gefrustreerd voelt.
Moeite met zelfstandig werken ?
Geef veel structuur.
Help het kind zichzelf te structureren.
Ondersteun het kind bij het plannen d.m.v. plaatjes en werkschema’s die samen zijn opgesteld.
Werk bij voorkeur met een agenda of een rooster.
Geef het kind voldoende tijd om zijn werk netjes te kunnen verzorgen.
Geef geen complexe opdrachten maar steeds één opdracht tegelijk.
Geef het kind een compliment als het een opdracht heeft uitgevoerd.
Zoek compensatie voor bijvoorbeeld zwakke fijne motoriek door te werken met de computer.
Moeite met sociaal functioneren ?
Leg een kind uit wat er is misgegaan bij een ruzie, zodat het kan leren van die ervaring.
Het is vaak te moeilijk voor het kind om zelfstandig te ordenen wat er gebeurde.
Leg het kind uit wat anderen van hem verwachten.
Geef complimenten voor geslaagde sociale interactie.
Spreek zo nu en dan voor de pauze af, met wie het kind gaat spelen.
Structureer vrije situaties voor het kind.

Sportkanjers

Sportkanjers, niemand staat buitenspel

Sportkanjers zet zich nadrukkelijk in voor bijzondere kinderen
(ADHD, PDD-NOS, ODD-CD etc) in de sport.
Ze streven ernaar dat niemand buitenspel staat.
Het is hun bekend dat bijzondere kinderen het niet altijd
makkelijk hebben in de sportvereniging.
Vaak durven ze niet meer of ze mogen niet meer
 lid te zijn van een sportvereniging.
 Ze hebben veel overleg met ouders van bijzondere kinderen en dan
 komt het ook op kosten voor specifieke ondersteuning van kinderen.
Niet zelden zijn ouders niet volledig op de hoogte van de mogelijkheden
 om de juiste zorg in te kopen. In veel gevallen is het PGB een mooie
 voorziening om gebruik van te maken.
Sportkanjers wil ouders ondersteunen bij het aanvragen van een PGB.