Wegwijzer ADHD Wat nu

ADHD?! Wat nu?
Wanneer er een vermoeden is van ADHD bij uw kind, breekt er voor u als ouders een onzekere periode aan.
In dit boek vindt u praktische en toegankelijke informatie ove het diagnosetraject en wat er verandert wanneer
de diagnose ADHD daadwerkelijk wordt gesteld.
Enkele van de onderwerpen en vragen die aan de orde komen zijn:
Wat is ADHD?
Acceptatie en verwerking.
Hoe vertel ik het mijn kind?
Hoe kan ik mijn kind ondersteunen bij het aanleren van vaardigheden?
Verschillende soorten behandeling.
Wel/geen medicatie.
Hoe gaan we om met ADHD (op school)?
Hoe zit het financieel?
Auteur : Drs. Bernadetee Goede & Drs. Sylvia van ‘t hof

Lees meer

Integrale vroeghulp

Ons kind ontwikkelt zich anders. Er klopt iets niet, maar wat?

  • Onze jongste dochter ontwikkelt zich heel anders dan de oudste. Er klopt iets niet, maar wat niet?
  • Mijn buurvrouw zegt dat mijn zoon autistisch is, is dat zo?
  • De peuterspeelzaal vindt dat ons kind ergens anders naar toe moet, omdat hij één-op-één begeleiding nodig heeft. Wat moeten we daarmee?
  • We weten dat ons kind een meervoudige handicap heeft. Hoe gaan we nu verder?

Herkenbare vragen?
U bent bezorgd over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind, maar u weet niet wie u daarbij kan helpen. Of is het minder duidelijk? Zegt uw gevoel dat er iets met uw kind aan de hand is, maar weet u niet precies wat? Wacht niet af en bespreek uw vragen en zorgen met de mensen van Integrale Vroeghulp. Juist als uw kind nog klein is, zijn zij er voor uw kind en voor u.

Er zijn veel verschillende organisaties die ondersteuning bieden aan gezinnen met jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand of gedragsproblemen. Bij Integrale Vroeghulp werken een aantal van deze organisaties (zoals MEE, kinderrevalidatie en kinderdagcentra) samen. Juíst die samenwerking maakt Integrale Vroeghulp zo waardevol. Ieder brengt zijn of haar eigen deskundigheid mee; er wordt van alle kanten naar uw situatie gekeken. U vindt er een luisterend oor en uw vragen worden snel, gericht en doeltreffend beantwoord.

Ga voor meer informatie over de werkwijze naar integralevroeghulp.nl
Het consultatiebureauteam verwijst de ouder/verzorger indien nodig door.

Lees meer

ADHD en slaapproblemen

Veel kinderen met ADHD hebben last van slaapstoornissen.
Een van de oorzaken hiervan is mogelijk een verkeerd werkende biologische klok.
Melatonine zou dat kunnen herstellen. Bovendien bevordert een goede nachtrust juist
rustiger gedrag.
Ouders van ADHD-patiëntjes weten uit ervaring hoe moeilijk het kan zijn om hun kind in bed,
en vervolgens in slaap te krijgen. Dit komt doordat deze kinderen meestal moeite hebben
met inslapen. Voor kinderen die Ritalin slikken, een van de meest gebruikte medicatie bij
ADHD, spelen deze problemen vaak nog sterker.
Kinderen met ADHD hebben vaker slaapproblemen omdat hun biologische klok niet alleen
‘verkeerd’ staat, maar ook minder goed werkt. De biologische klok zit in de hersenen, en
scheidt s’avonds het hormoon melatonine af, daardoor word je slaperig. Wie ooit een jetlag
heeft gehad, kent het gevoel dat je hebt als je biologische klok verkeerd staat: het lichaam
moet zich instellen op een nieuw dag- en nachtritme. Bij kinderen met ADHD is de biologische
klok soms een beetje naar achteren gezet. Op het tijdstip dat zo’n kind redelijkerwijs naar
bed moet, heeft het brein dan nog niet genoeg melatonine afgescheiden.
Het kan ook zijn dat de kinderen voor het slapen gaan bijvoorbeeld te druk spelen of cola
drinken, dat hun matras niet lekker ligt, of dat er te veel herrie in huis is. Daarnaast kunnen
zij slaapproblemen hebben vanwege angsten en depressieve gevoelens die geassocieerd
worden met ADHD. Als al deze redenen zijn uitgesloten, is de oorzaak waarschijnlijk de
biologische klok. In dat geval kan er de kinderen melatonine worden toegediend. Vervolgens
wordt bekeken of ze ook echt beter slapen, en of ze zich de volgende dag rustiger gedragen
en zich beter kunnen concentreren.
Onderzoek gebruik Melatonine bij ADHD
Aan het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam en het Ziekenhuis Gelderse Vallei in
Ede hebben psycholoog-onderzoeker Kristiaan van der Heijden (samen met zijn collega’s
professor Boudewijn Gunning en dr. Marcel Smits) een onderzoek gedaan.
In het onderzoek van Van der Heijden, waaraan meer dan honderd ADHD-patiënten tussen
de 6 en de 12 jaar uit Amsterdam en uit de omgeving van Ede deelnamen Na drie weken
melatonine slikken sliepen de kinderen een uur eerder in. Bovendien sliepen ze langer.
Nog belangrijker: hun gedrag overdag verbeterde.
Melatonine

Melatonine is een ‘lichaamseigen’ stof: een stof die ook in het lichaam aangemaakt wordt.
Melatonine speelt bij de mens een belangrijke rol bij de regulering van verschillende biologische
ritmen, zoals het slaap-waakritme. Een verstoorde melatonine balans zou de oorzaak kunnen
zijn van verschillende slaapstoornissen.
Melatonine is geen geregistreerd geneesmiddel en bij de
apotheek is melatonine zonder recept slechts in heel lage
doseringen te verkrijgen.(vanaf de leeftijd van 12jaar)
Ga als ouder van uw kind met ADHD vooral niet zelf
experimenteren, maar overleg en bespreek het eerst
met de arts/ psycholoog die uw kind behandeld!!!!

Lees meer

Boeken Ervaringsverhalen

Ervaringsverhalen uit de omgeving van het ADHD-kind
 verzameld en uitgegeven door Genoveva Hopman
“Ik wilde alleen maar rust!”
 
Samenvatting:
Genoveva Hopman (48 jaar) kwam in aanraking met het ADHD omdat  haar zoon o.a. ook ADHD heeft. Zij is zich gaan inzetten voor de gezinnen die met deze problematiek te kampen hebben.

Niet over ADHD zelf praten, maar eens de ouders, broers en zussen aan het woord laten. Want zij hebben ook veel last van het ADHD-kind in hun omgeving. Er wordt zo vaak geoordeeld naar hen toe.

De uitspraak: je moet hem eens harder aanpakken. of geef mij hem maar eens een weekje, kennen zij maar al te goed.

Voor de samenstelling van dit boek heeft Hopman veel gelezen, veel ouders gesproken. Gedurende vijf jaar heeft zij meer dan honderd bijzondere kinderen begeleid in de jeugdopvang. De meeste kinderen hadden ADHD of PDD-NOS. Met dit boek vraagt zij begrip voor alles wat de omgeving van een ADHD-kinddoormaakt.

Hoewel er af en toe feitelijk onjuiste informatie staat over ADHD en medicatie bij ADHD, is het een indrukwekkende verzameling met ervaringen van ouders,zussen, jeugdigen, volwassenen en ook ouderen met ADHD.
Dat af en toe onjuiste informatie gegeven wordt door de schrijvers is eens te meer een bewijs van de noodzaak van een betere voorlichting aan iedereen die met ADHD te maken heeft of te maken krijgt.
Een aantal verhalen uit deze bundel

Ik leg het niet meer uit

Mijn broertje …. het is een kanjer!

Er os veel meer nodig om me te doen stoppen.

Ik weet wie je bent….

De sleutelmensen
De sleutelmensenis het tweede boek van Hopman.
In dit boek wil ze de boodschap van een moeder en kind met ADHD
overbrengen: “blijf vechten, betrokken en alert als ouder, vecht samen
in en tegen de strijd van de langzame en verwarrende molens van de
hulpverlening en probeeer te genieten van de mooie dingen in het leven
die eindelijk op je pad komen, beseffend dat de pijn, de angst en de
herhaling en het verdriet nooit overgaan”.
In het boek vertellen Lukas en zijn moeder over hun ervaringen.
In het eerste boek van Hopman kwam dit gezin ook al naar voren,
maar nu volgen we hen een lange tijd. Eerst woont Lukas nog thuis,
maar als de situatie ondraagbaar wordt, wordt hij opgenomen.
Zijn moeder vertelt over die moeilijke tijd. Haar gevoelens heeft Hopman
erg goed verwoord. Je voelt tijdens het lezen echt haar onmacht.
Halverwege is het de beurt aan Lukas. Voor dit gedeelte heeft Hopman
gebruik gemaakt voor een dagboekfragmenten die hier en daar
beschreven zijn. Zijn krabbels tonen zijn gevoelens en zijn onmacht.
Het is verschrikkelijk om te te lezen hoe hulpeloos hij zich voelt.

Lees meer

Je hebt ADHD en zoekt werk

Zo pak je het aan!!

Doordat je ADHD hebt, kan het voor jou moeilijker zijn om in te schatten of je beter met één en dezelfde taak bezig bent of juist liever afwisselend werk doet.
Als je steeds één en dezelfde taak moet doen kan het zijn dat je hierdoor moeilijker je aandacht bij de taak kan blijven houden, omdat je niet kunt afwisselen. Het kan bij jou ook sneller tot een verveling leiden dan bij anderen, omdat het minder uitdagend is. Afwisseling en uitdaging zorgen ervoor dat je scherp blijft en je beter je aandacht erbij kunt houden.
Maar veel verschillende taken zijn voor jou misschien ook niet zo handig omdat je dan geen overzicht meer hebt en dat je dan moeite hebt met alles goed te plannen. Ook zou het kunnen je taken soms niet afmaakt.
Lees meer in deze brochure: Werk zoeken met ADHD
Inhoud van de brochure:
- Wat moet ik van tevoren bedenken
- Hoe moet ik zoeken naar banen
- Hoe moet ik solliciteren
- Het gesprek
- Hoe ga ik werken
- Steun
- Informatie over steun
Werkzoeken met een berperking vind je op CrossOver

Lees meer

Met ADHD naar de brugklas

       
Kinderen met ADHD kunnen in de brugklas de hoeveelheid veranderingen vaak niet verwerken. Er is ineens voor elk vak een ander boek, huiswerk noteren en maken, elk uur een ander klaslokaal etc. Zonder hulp wordt het een chaos.
In de laatste groep van de (speciale) basisschool is de leerling met zijn klasgenoten de oudste van de school. Iedereen kent elkaar inmiddels een flink aantal jaren iedereen weet wat men aan elkaar heeft. De musical, het kamp, alles hoorde bij groep 8.
Met de overgang naar het voortgezet onderwijs is alles anders. Alleen op de fiets naar een vreemde school, veel onbekende leerlingen en docenten, ingewikkelde roosters, wisselende klas-lokalen en veel verschillende boeken. De grote lijn is weg, er is geen duidelijkheid meer over de personen die als aanspreekpunt fungeren, de schooltijden zijn onregelmatiger, de structuur van een lesdag is veel ingewikkelder, er zijn soms wel zes of zeven
verschillende docenten en er wordt veel meer gevraagd van plannings- en organisatiecapaciteiten van de leerling (te denken valt aan het meenemen van de juiste boeken en schriften).
De meeste leerlingen hebben snel door welke spullen voor welke vakken nodig zijn. Kinderen met ADHD niet. Zij overzien dat zelf niet en hebben dan ook vaak niet de zaken voor een vak bij zich. Huiswerk noteren en uitvoeren is hetzelfde verhaal. Ze vergeten het op te schrijven en kunnen geen ordening aanbrengen in de te leren en te maken taken. Zonder hulp wordt het een chaos. En dat maakt weer dat er paniek ontstaat, waarbij de één zich door angst in zichzelf terugtrekt, depressief wordt of soms zelfbeschadigend gedrag ontwikkelt. De ander uit het met extreem nonchalant, luidruchtig en onverschillig gedrag. Beide vormen zijn weinig effectief voor het vormgeven van een schoolcarrière
Hoe problemen te ondervangen zijn en enkele good practices lees je in: Supplement ADHD (Word, 165 kb)
 
Boek tieners zit stil op school
Omgaan met ADHD
Rita Bolaer, Marc Derudder
Dit boek biedt vele tientallen bruikbare tips voor het omgaan met ADHD in het algemeen, maar vooral ook voor de omgang met tieners met ADHD. Ouders en leerkrachten die extra investeren in aandacht voor de problemen van deze tieners, zorgen immers voor een aangenamer schoolklimaat, dat beter tegemoet komt aan de mogelijkheden en de beperkingen van deze jonge mensen.
Op deze onderstaande link staat informatie over de Brugklas
Wat betekent een Brugklas en wat kom ik er tegen en wat gebeurd er allemaal. Om Uw kind met ADHD alvast voor te bereiden op de Brugklas is dit een hele mooie site Hoe overleef ik de brugklas

Lees meer

Intervent Huiswerkbegeleiding

Digitale huiswerkbegeleiding

Digitale huiswerkbegeleiding is een digitaal planningsysteem. Al je huiswerk, proefwerken, werkstukken, enz. kun je erin zetten. Je zet de datum erbij wanneer iets af moet zijn. Je moet beslissen hoeveel tijd je voor een taak nodig denkt te hebben. Je beslist wanneer je eraan zult beginnen. Dan maakt het systeem een schema voor je: hoeveel minuten per dag. Het werkt dus als een soort elektronische agenda.

Zo leer je plannen, en je tijd goed in te delen. Je kunt niks meer vergeten!  Ook moet je je cijfers erin bij houden. Als je een taak klaar hebt moet je nog invoeren hoeveel minuten je er echt aan hebt besteed. Het verschil tussen het aantal geplande minuten, en het aantal echt gewerkte minuten, wordt wekelijks in een grafiek getoond.

Je wordt gecontroleerd door een begeleider van Intervent.

Wekelijks ontvang je een commentaar op je studiegedrag.
Je krijgt aanwijzingen voor een betere aanpak.

Begeleiding door Intervent bij ADHD

Omgaan met ADHD valt niet mee. Intervent kan je helpen om je sterke kanten naar voren te laten komen, zodat je weer kunt laten zien wat je kunt. Het digitale huiswerksysteem van Intervent geeft je steun bij het plannen en

uitvoeren van je huiswerk. Daardoor krijg je meer overzicht en betere resultaten. Je werkt samen met je begeleider aan een plan voor je concentratie in de les.  Je gebruikt een speciaal stappenplan voor taken in het algemeen en voor je  eigen vakken. Je krijgt steun bij het omgaan met anderen en nog veel meer goede adviezen.
Kijk voor meer op de Website intervent Huiswerkbegeleiding

Lees meer

Tips voor leerkrachten door Mirjam Blanken

Website van:

Juf Mirjam Blanken

Afgestudeerd!! – maandag 29 januari 2007

Via haar website wil zij de kennis die bij (aankomende) leerkrachten

aanwezig is vergroten. Kennis van de achtergronden van ADHD

kan een verandering in de houding van leerkrachten tegenover

ADHD-kinderen teweeg brengen. Haar website is bedoeld voor

leerkrachten die zich willen verdiepen in de achtergronden van

ADHD en op zoek zijn naar een bruikbare handleiding voor hun

omgang met deze kinderen.

Maar bovenal hoop zij dat de informatie op deze website uiteindelijk

ten goede zal komen aan kinderen met ADHD in de klas. Zij hoop

dat deze kinderen beter begrepen zullen worden, waardoor het

onderwijs, nog meer dan tot nu toe, ook op hun instructie

behoeften en ondersteuningsbehoeften afgestemd kan worden.

Site: Juf Mirjam over ADHD

Alle informatie van deze site in boekvorm! – vrijdag 8 augustus 2008

Lees meer

Boeken – Zit stil op school voor Leerkrachten

Ook op school kunnen sommige kinderen nooit stilzitten! Over deze jonge woelwaters gaat dit boek. Sommigen van hen hebben ADHD of ADD, zij hebben last van aandachtsstoornissen en zijn soms hyperactief en impulsief. In Zit Stil! Op school beschrijft Rita Bollaert op heldere wijze hoe we kunnen omgaan met deze kinderen, die ten onrechte onhandelbaar, stout of verwend worden genoemd.

Het boek pleit voor een open communicatie tussen leerkrachten en ouders en biedt tal van concrete hulpmiddelen en tips om de problemen sámen op te lossen. Dat is erg  belangrijk: de school speelt immers een centrale rol in het leven van kinderen en dat van hun ouders.

 
Na Zit stil! op school is er nu Zit stil! op school bij tieners.
In het vorige boek stonden kinderen van de basisschool centraal. Als jongeren ADHD hebben, vraagt dat om een deskundige en doordachte aanpak. Dat is zeker het geval wanneer ze de basisschool achter de rug hebben, en in het voortgezet onderwijs zijn aanbeland. Dit boek biedt vele tientallen bruikbare tips voor het omgaan met ADHD in het algemeen, maar vooral ook voor de omgang met tieners met ADHD. Ouders en leerkrachten die extra investeren in aandacht voor de problemen van deze tieners, zorgen immers voor een aangenamer schoolklimaat, dat beter tegemoet komt aan de mogelijkheden en de beperkingen van deze jonge mensen.
Een uniek auteursduo zette de schouders onder dit project, elk vanuit de eigen specialiteit.
Rita Bollaert is moeder, was leerkracht en is nu medewerkster van het Centrum ZIT STIL.
Marc Derudder is vader, leerkracht, leerlingenbegeleider en vrijwilliger bij ZIT STIL.

Lees meer

Aanpassingen in de klas voor kinderen met ADHD

Een zwakke aandachtsregulatie?
Geef het kind een bank vooraan in de klas (dan zijn er minder afleidende prikkels binnen zijn blikveld).
Zoek geregeld even (oog)contact met de leerling.
Deel een opdracht op in kleine deeltaakjes.
Geef het kind na ieder voltooid deeltaakje even een complimentje.
Stel hiermee korte-termijndoelen die bereikbaar zijn.
Geef het kind extra tijd om iets af te maken.
Geef één opdracht tegelijk.
Leer een kind zichzelf te instrueren tijdens het werk.
Gebruik hierbij ter ondersteuning bijvoorbeeld plaatjes of stickers op de bank.
Geef duidelijke, concrete en korte instructies.
Vraag het kind de instructies te herhalen, om te controleren of alles goed is overgekomen.
Hoge impulsiviteit?
Bereid het kind voor op vrije situaties door afspraken te maken over gewenst gedrag.
Zeg niet alleen wat niet mag, maar vooral hoe het wél moet.
Wees altijd prompt met afwijzing of beloning van gedrag.
Vergeet niet complimentjes te geven als het goed gaat.
Maak goede afspraken over de manier waarop het kind aandacht mag vragen (vinger opsteken bijvoorbeeld).
Spreek duidelijk af welk gedrag gewenst is en wanneer en help het kind de betreffende situatie te herkennen.
Motorische onrust?
Sta geregeld even motorische activiteit toe (even rennen, even uit de bank).
Spreek af wanneer motorische onrust niet gewenst is en wijs het kind op deze afspraak.
Geef vaak even een korte pauze tussen opdrachtjes waarin motorische activiteit wordt toegestaan.
Lage motivatie?
Maak geregeld een aanmoedigende opmerking.
Zoek naar gedrag waarvoor je een compliment kunt geven.
Stel duidelijke, concrete eisen aan de werkhouding.
Probeer niet boos te worden maar leg geregeld uit welk gedrag je graag wilt zien.
Vat af en toe nog even samen wat je van het kind verwacht (tussentijdse instructie).
Zoek contact met het kind en wissel een blik van verstandhouding.
Let op of het kind gefrustreerd of vermoeid raakt; misschien was de opdracht te zwaar of nam de taak teveel tijd in beslag.
Verwoord de emoties van het kind (agressie, angst, verdriet) en geef daarmee erkenning en begrip.
Vertel het kind hoe het kan aangeven dat het zich boos of gefrustreerd voelt.
Moeite met zelfstandig werken ?
Geef veel structuur.
Help het kind zichzelf te structureren.
Ondersteun het kind bij het plannen d.m.v. plaatjes en werkschema’s die samen zijn opgesteld.
Werk bij voorkeur met een agenda of een rooster.
Geef het kind voldoende tijd om zijn werk netjes te kunnen verzorgen.
Geef geen complexe opdrachten maar steeds één opdracht tegelijk.
Geef het kind een compliment als het een opdracht heeft uitgevoerd.
Zoek compensatie voor bijvoorbeeld zwakke fijne motoriek door te werken met de computer.
Moeite met sociaal functioneren ?
Leg een kind uit wat er is misgegaan bij een ruzie, zodat het kan leren van die ervaring.
Het is vaak te moeilijk voor het kind om zelfstandig te ordenen wat er gebeurde.
Leg het kind uit wat anderen van hem verwachten.
Geef complimenten voor geslaagde sociale interactie.
Spreek zo nu en dan voor de pauze af, met wie het kind gaat spelen.
Structureer vrije situaties voor het kind.

Lees meer